ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ง 16203 งานทอผ้าลายขิดขั้นพื้นฐานรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี มลสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,12:59  อ่าน 1303 ครั้ง
รายละเอียด..