ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายประสิทธิ์ สิงห์งาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 24/04/2019
สถิติผู้เข้าชม 243626
Page Views 296863
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคำเดือย คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
2 โรงเรียนบ้านดงแสนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
3 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
4 โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
5 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
6 โรงเรียนบ้านคำแก้ว คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
7 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน
8 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 2 ชานุมาน ชานุมาน
9 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ชานุมาน ชานุมาน
10 โรงเรียนบ้านโนนกุง ชานุมาน ชานุมาน
11 โรงเรียนบ้านนาสีดา ชานุมาน ชานุมาน
12 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ชานุมาน ชานุมาน
13 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชานุมาน ชานุมาน
14 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ชานุมาน ชานุมาน
15 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ป่าก่อ ชานุมาน
16 โรงเรียนบ้านห้วยทม ป่าก่อ ชานุมาน
17 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา โคกก่ง ชานุมาน
18 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี โคกก่ง ชานุมาน
19 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ โคกก่ง ชานุมาน 045520078,0810624857
20 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว โคกก่ง ชานุมาน 045520059
21 โรงเรียนบ้านโคกก่ง โคกก่ง ชานุมาน
22 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ โคกก่ง ชานุมาน
23 โรงเรียนบ้านนางาม โคกก่ง ชานุมาน
24 โรงเรียนบ้านหินขัน โคกสาร ชานุมาน
25 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา โคกสาร ชานุมาน
26 โรงเรียนบ้านคันสูง โคกสาร ชานุมาน
27 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา
28 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ คำโพน ปทุมราชวงศา 045550145
29 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง คำโพน ปทุมราชวงศา 045-540646
30 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม คำโพน ปทุมราชวงศา
31 โรงเรียนบ้านคำโพน คำโพน ปทุมราชวงศา 045520091
32 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
33 โรงเรียนบ้านสามัคคี นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
34 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
35 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
36 โรงเรียนปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา
37 โรงเรียนบ้านคำย่านาง นาหว้า ปทุมราชวงศา
38 โรงเรียนบ้านทวีผล นาหว้า ปทุมราชวงศา
39 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา
40 โรงเรียนบ้านหนองแสง นาหว้า ปทุมราชวงศา
41 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม นาหว้า ปทุมราชวงศา
42 โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) นาหว้า ปทุมราชวงศา
43 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นาหว้า ปทุมราชวงศา
44 โรงเรียนบ้านแสนสุข ลือ ปทุมราชวงศา
45 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ลือ ปทุมราชวงศา
46 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ลือ ปทุมราชวงศา
47 โรงเรียนบ้านลือนาคำ ลือ ปทุมราชวงศา 045457896
48 โรงเรียนบ้านเกษมสุข ลือ ปทุมราชวงศา
49 โรงเรียนบ้านชูชาติ ลือ ปทุมราชวงศา
50 โรงเรียนลือวิทยาคม ลือ ปทุมราชวงศา
51 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ ลือ ปทุมราชวงศา
52 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย หนองข่า ปทุมราชวงศา 045-458032
53 โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองข่า ปทุมราชวงศา
54 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า หนองข่า ปทุมราชวงศา
55 โรงเรียนบ้านคำน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา
56 โรงเรียนบ้านดอนชาด ห้วย ปทุมราชวงศา
57 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ ห้วย ปทุมราชวงศา -
58 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ห้วย ปทุมราชวงศา 045-450611
59 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ห้วย ปทุมราชวงศา 045-520033
60 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ห้วย ปทุมราชวงศา 045520033
61 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ห้วย ปทุมราชวงศา
62 โรงเรียนบ้านตาด ห้วย ปทุมราชวงศา
63 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น โนนงาม ปทุมราชวงศา
64 โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม ปทุมราชวงศา
65 โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง จานลาน พนา
66 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง จานลาน พนา
67 โรงเรียนบ้านศรีคุณ จานลาน พนา
68 โรงเรียนบ้านผึ้ง จานลาน พนา
69 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน จานลาน พนา
70 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง จานลาน พนา
71 โรงเรียนบ้านจานลาน จานลาน พนา
72 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ จานลาน พนา
73 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) จานลาน พนา
74 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) พนา พนา
75 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ พนา พนา
76 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก พระเหลา พนา
77 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) พระเหลา พนา
78 โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) พระเหลา พนา
79 โรงเรียนบ้านนาสะแบง พระเหลา พนา
80 โรงเรียนพนาศึกษา พระเหลา พนา
81 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย ไม้กลอน พนา
82 โรงเรียนบ้านนายูง ไม้กลอน พนา
83 โรงเรียนบ้านจิก ไม้กลอน พนา
84 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ไม้กลอน พนา
85 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไม้กลอน พนา
86 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ไม้กลอน พนา
87 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด ไม้กลอน พนา
88 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ไม้กลอน พนา 045520038
89 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ไม้กลอน พนา
90 โรงเรียนบ้านกุงชัย ดงบัง ลืออำนาจ
91 โรงเรียนบ้านจอก ดงบัง ลืออำนาจ
92 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ดงบัง ลืออำนาจ
93 โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ดงบัง ลืออำนาจ 045-272039
94 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงบัง ลืออำนาจ
95 โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ดงบัง ลืออำนาจ
96 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน ดงมะยาง ลืออำนาจ
97 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ ดงมะยาง ลืออำนาจ
98 โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง อำนาจ ลืออำนาจ
99 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อำนาจ ลืออำนาจ
100 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ
101 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ ลืออำนาจ
102 โรงเรียนอนุบาลนิดาทิพย์ อำนาจ ลืออำนาจ
103 โรงเรียนบ้านยางช้า อำนาจ ลืออำนาจ
104 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง เปือย ลืออำนาจ
105 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม เปือย ลืออำนาจ
106 โรงเรียนบ้านน้ำซับ แมด ลืออำนาจ
107 โรงเรียนมัธยมแมด แมด ลืออำนาจ
108 โรงเรียนประชาสามัคคี แมด ลืออำนาจ
109 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี แมด ลืออำนาจ
110 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา โคกกลาง ลืออำนาจ
111 โรงเรียนบ้านกุดสิม โคกกลาง ลืออำนาจ
112 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง ลืออำนาจ
113 โรงเรียนบ้านนาดี ไร่ขี ลืออำนาจ
114 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี ลืออำนาจ
115 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ
116 โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี ลืออำนาจ
117 โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี ลืออำนาจ
118 โรงเรียนบ้านโนนเมือง คำพระ หัวตะพาน
119 โรงเรียนบ้านหนองแคน คำพระ หัวตะพาน
120 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ คำพระ หัวตะพาน
121 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม คำพระ หัวตะพาน
122 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง คำพระ หัวตะพาน
123 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ คำพระ หัวตะพาน
124 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน จิกดู่ หัวตะพาน
125 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ จิกดู่ หัวตะพาน
126 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา จิกดู่ หัวตะพาน
127 โรงเรียนบ้านโพนขวาว จิกดู่ หัวตะพาน
128 โรงเรียนจิกดู่วิทยา จิกดู่ หัวตะพาน
129 โรงเรียนบ้านหนองเทา จิกดู่ หัวตะพาน
130 โรงเรียนบ้านหนองแสง รัตนวารี หัวตะพาน
131 โรงเรียนประชารัฐวิทยา รัตนวารี หัวตะพาน
132 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) รัตนวารี หัวตะพาน 045-469-065
133 โรงเรียนบ้านเสียว รัตนวารี หัวตะพาน
134 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
135 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
136 โรงเรียนบ้านคำข่า สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
137 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
138 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
139 โรงเรียนบ้านคำน้อย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
140 โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
141 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ หนองแก้ว หัวตะพาน
142 โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองแก้ว หัวตะพาน
143 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว หนองแก้ว หัวตะพาน
144 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม หนองแก้ว หัวตะพาน
145 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน
146 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา หัวตะพาน หัวตะพาน
147 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพาน หัวตะพาน
148 โรงเรียนบ้านดอนว่าน หัวตะพาน หัวตะพาน 085 4918500
149 โรงเรียนบ้านคำเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน 08-9286-8385
150 โรงเรียนบ้านหนองขอน หัวตะพาน หัวตะพาน
151 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน หัวตะพาน หัวตะพาน
152 โรงเรียนบ้านเค็งใหญ่หนองงูเหลื่อม เค็งใหญ่ หัวตะพาน
153 โรงเรียนบ้านหัวดง เค็งใหญ่ หัวตะพาน
154 โรงเรียนบ้านเป้า เค็งใหญ่ หัวตะพาน
155 โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่ หัวตะพาน
156 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่ หัวตะพาน
157 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
158 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
159 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
160 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
161 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
162 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 045549240
163 โรงเรียนบ้านชะแงะ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
164 โรงเรียนบ้านนาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
165 โรงเรียนบ้านนาเมือง กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
166 โรงเรียนบ้านวังแคน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
167 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
168 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ 0-4545-0076
169 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
170 โรงเรียนบ้านดอนไร่ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ -
171 โรงเรียนบ้านนาคำ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
172 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
173 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
174 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
175 โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
176 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
177 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
178 โรงเรียนบ้านดอนเมย ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
179 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
180 โรงเรียนบ้านเชือก นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
181 โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด นาจิก เมืองอำนาจเจริญ 045450584
182 โรงเรียนนาผือโคกกอก นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
183 โรงเรียนบ้านโคกสูง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
184 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
185 โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์ นาผือ เมืองอำนาจเจริญ -
186 โรงเรียนบ้านนาเรือง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
187 โรงเรียนบ้านนาเยีย นายม เมืองอำนาจเจริญ
188 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
189 โรงเรียนบ้านนายม นายม เมืองอำนาจเจริญ
190 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ
191 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ นายม เมืองอำนาจเจริญ
192 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
193 โรงเรียนนาวังวิทยา นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
194 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
195 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
196 โรงเรียนบ้านดงสวาง นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
197 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
198 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ 0-4545-0660
199 โรงเรียนบ้านแก้งกฐิน นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
200 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
201 โรงเรียนบ้านหนองเรือ นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
202 โรงเรียนบ้านหัวภู นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
203 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ -
204 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
205 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
206 โรงเรียนบ้านยางคำ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
207 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
208 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
209 โรงเรียนบ้านดอนดู่ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ -
210 โรงเรียนพุทธอุทยาน บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
211 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
212 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
213 โรงเรียนอนุบาลนพเก้า บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
214 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
215 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ 045-451593
216 โรงเรียนบ้านโนนจาน บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
217 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
218 โรงเรียนบ้านดอนแดง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
219 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
220 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
221 โรงเรียนมิ่งมงคล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
222 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
223 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
224 โรงเรียนบ้านก่อนาดี ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
225 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
226 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
227 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
228 โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
229 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
230 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
231 โรงเรียนบ้านบาก สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
232 โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
233 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
234 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
235 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
236 โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
237 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
238 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
239 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
240 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
241 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
242 โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
243 โรงเรียนบ้านทับเมย โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
244 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
245 โรงเรียนบ้านคำกลาง โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
246 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
247 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
248 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
249 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
250 โรงเรียนบ้านโคกค่าย ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
251 โรงเรียนบ้านไก่คำ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
252 โรงเรียนบ่อบุโปโล ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
253 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
254 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
255 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
256 โรงเรียนบ้านโนนสูง นาเวียง เสนางคนิคม
257 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นาเวียง เสนางคนิคม
258 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ นาเวียง เสนางคนิคม
259 โรงเรียนบ้านนาเวียง นาเวียง เสนางคนิคม
260 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา นาเวียง เสนางคนิคม
261 โรงเรียนบ้านห่องเตย นาเวียง เสนางคนิคม
262 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ หนองสามสี เสนางคนิคม 045-553428
263 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม 045 520074
264 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองสามสี เสนางคนิคม
265 โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองไฮ เสนางคนิคม 0-4552-0036
266 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง หนองไฮ เสนางคนิคม
267 โรงเรียนบ้านนาอุดม หนองไฮ เสนางคนิคม
268 โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม
269 โรงเรียนบ้านบก เสนางคนิคม เสนางคนิคม
270 โรงเรียนบ้านคึมข่า เสนางคนิคม เสนางคนิคม
271 โรงเรียนบ้านนาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิคม 045520045
272 โรงเรียนเสนางคนิคม เสนางคนิคม เสนางคนิคม
273 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคม เสนางคนิคม
274 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม
275 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) เสนางคนิคม เสนางคนิคม
276 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก โพนทอง เสนางคนิคม 045-450559
277 โรงเรียนบ้านโป่งหิน โพนทอง เสนางคนิคม
278 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม
279 โรงเรียนบ้านศรีราชา ไร่สีสุก เสนางคนิคม
280 โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก ไร่สีสุก เสนางคนิคม 0-4545-7890
281 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก เสนางคนิคม 045520046