ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) แจ้งเปิดเรียน วันที่ 13 มกราคม 2564
✳️โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) กำหนดเปิดเรียนในวันพุธที่  13 มกราคม  2564
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศ ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการในการป้องกัน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม ดังนี้
 
✅1.คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน
✅2.อยู่ห่างกัน 2 เมตร
✅3.หมั่นทำความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
✅4.ก่อนขึ้นรถรับส่ง  หรือมาโรงเรียนให้ใส่แมสตลอด  ไม่ควรหยอกล้อกันขณะอยู่บนรถ
✅5.เตรียมแมสสำรองมาด้วย 1 อัน
✅6.นำถ้วย จาน  ช้อน  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดมือมาด้วยทุกคน
✅7.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅8.หากมีอาการป่วย ไอ  จาม เป็นหวัด ให้งดมาเรียนจนกว่าจะเป็นปกติ
✅9.หากพบนักเรียนมีไข้สูง  โรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับทันที
 
⚠️จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันของทางโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) อย่างเคร่งครัด และอนุเคราะห์ช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงเรียนดังข้อประกาศด้วย  

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,12:37   อ่าน 163 ครั้ง