ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนงดการเดินทางมาโรงเรียนในวันที่ 31 มี.ค. 2563
ประกาศ..
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน
จากมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำชับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองติดต่อครูประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ และอื่นๆ

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,21:55   อ่าน 3251 ครั้ง