ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งงดประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล2 และป.1
แจ้งงดประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล2 และป.1 
สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำชับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ทางโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) จึงงดประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล2 และป.1 
จึงประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องทราบร่วมกัน
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,07:21   อ่าน 3232 ครั้ง