ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)  สพป.อำนาจเจริญ

-20 มี.ค. 2563       ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- 21 มี.ค. 2563      มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล2 (เข้าใหม่) และชั้น ป.1 (ข้าใหม่)

- 31  มี.ค.2563      -ประกาศผลสอบ (การแต่งกายชุดนักเรียนวันจันทร์)  

                      - แจ้งยอดเงินออม  

                      - รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์โรงเรียน

- 1 เม.ย. – 16 พ.ค.2563       ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

- 2 พ.ค. 2563            ประชุมผู้ปกครอง  จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

- 14-15 พ.ค. 2563     เข้าค่ายวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  (การแต่งกายชุดนักเรียนวันจันทร์)

- 17 พ.ค. 2563            - เตรียมความพร้อม (นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียน/การแต่งกายชุดตามสบาย/

                           เลิกประมาณ 12.00 น.

                                       - รับตารางเรียน/หนังสือเรียน/แบบฝึกหัด

18 พ.ค. 2563            เปิดภาคเรียนที่  1/2563

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,15:10   อ่าน 3250 ครั้ง