ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
 
ระดับอนุบาล 2   รับสมัครวันที่  28 ก.พ. - 4 มี.ค.2563  เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คุณสมบัติ  เด็กเกิดระหว่างปี  พ.ศ.2558 -  16  พ.ค. 2559
วันมอบตัว  21  มีนาคม  2563
 
ระดับชั้น ป.1    รับสมัครวันที่  6 - 10 มี.ค. 2563  เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คุณสมบัติ  เด็กเกิดระหว่างปี  พ.ศ.2556 -  15  พ.ค. 2557  มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมศึกษา
วันมอบตัว  21  มีนาคม  2563
 
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาสูติบัตรของเด็ก (ใบเกิด)
2.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
4.สำเนาบัตรประจำตัวบิดามารดา
5.สำเนาใบเปลื่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีเด็กไม่อยู่กับบิดา-มารดา)
7.หลักฐานการแแสดงกรุ๊ปเลือด
8.หลักฐานการฉีดวัคซีนของเด็ก
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 0ุ63-4419880   
เว็ปไซต์  www.rattanawari.ac.th
Facebook  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
 
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,19:37   อ่าน 3361 ครั้ง