ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ธ.ค. 61 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2561
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
นักเรียนชุดวันจันทร์ คุณครูชุดกากี งานบริหารงานทั่วไป